زهره محمد علی پور

کارشناسی ارشد روانشناس

هر دقیقه 1.200 تومان

درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره حضوری
درخواست مشاوره تصویری
درخواست مشاوره گروهی
تعداد مشاوره
دیدگاه ها
امتیاز
3610
0/5
کتاب ها
مقاله ها
0
3

 درباره من

برخی از فعالیتهای من:

 • پیش بینی اضطراب اجتماعی و وابستگی میان فردی از طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان دختر علوم انسانی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد
 • Alipour ZM, Rasouli R (2015):The Impact of Educational Intervention Based on Young’s Schema Therapy on Reducing the Symptoms of High School Girl Students’ Social Anxiety, Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management, Vol. 3, Issue. 1
 •             Nasab MN, Alipour ZM (2015):The The Effectiveness of Sandplay Therapy in Reducing Symptoms of Separation Anxiety in Children 5 to 7 Years Old, Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management , Vol. 3, Issue. 2


زمینه های کاری

 •  مشاوره خانواده          
 •  مشاوره زناشویی                         
 •  مشاوره فردی (اضطراب، افسردگی، وسواس، جنسی و... )                         
 •  مشاوره زوجی (پیش ازدواج، خیانت، طلاق، مشکلات بین فردی و ... )                      
 •  مشاوره کودک (پیش از ازدواج، مشکلات یادگیری، اوتیسم، ترس، اضطراب و... )                      
 •  درمان انواع فوبی (انواع حیوانات، ارتفاع، آسانسور، پرواز و... )

مدارک و دوره های آموزشی

 • کارشناسی ارشد : مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزهرا 
 • دکتری تخصصی: مشاوره ، دانشگاه علوم تحقیقات
 • دوره آموزشی ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی در کلینیک تخصصی روانشناسی کیهان
 • دوره فنون مصاحبه انگیزشی در انجمن روانشناسی ایران
 • دوره آموزشی مقدماتی درمانهای هیجان مدار کلینیک تخصصی روانشناسی کیهان
 • دوره آموزشی ارزیابی و درمان اختلالات جنسی  کلینیک تخصصی روانشناسی کیهان
 • دوره نوروفیدبک مقدماتی ، پیشرفته ، کارورزی دانشگاه علوم بهزیستی
 • دوره روانپویشی کوتاه مدت (ISTDP)
 • دوره طرحواره درمانی کلینیک دانشگاه الزهراء 

سوابق کاری

 • مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی کلینیک گروه همراه 
 • مرکز خدمات مشاوره صدرا
 • مرکز خدمات مشاوره سرای مشاور
 • مرکز توانبخشی سالمندان ملاصدرا
 • بیمارستان بقیه الله
 • بیمارستان روانپزشکی نیایش