آیا زمان و موقعیت هایی خواهد بود که خشم بهترین انتخاب باشد؟
مجموعه پادکست های مدیریت خشم با مریم غفار تهیه شده در استودیو شاورنو همراه شما خواهد بود تا پاسخ این پرسش ها را بدانید و آرامش و موفقیت های بیشتری را تجربه کنید.
www.SHAVERNO.com