قرمز/ قدرت : قرمزها  کارها را تمام می کنند و تکمیل شدن کارها به سرعت به آنها انگیره می دهد. قرمز ها چشم انداز و رهبری دارند و معمولا مسئولیت، عزم و قاطعیت از ویژگی آنهاست.

انگیزه
نیاز ها
خواسته ها
 
 • قدرت
 
 
- خوب به نظر رسیدن (از نظر فنی)
- حق با آن ها باشد
- مورد احترام باشند
- تایید از سوی عده ای کم و منتخب   
- مخفی کردن عدم امنیت (به شدت)
- بهره وری
- رهبری
- تجربه های چالشی

 

محدودیت های (معایب) قرمزها

 • معمولا به دنبال حفظ منافع خودشان هستند (برای من چه نفعی دارد؟)
 • اگر برای رسیدن به هدف شخصی آشوب و درگیری لازم باشد به آن دامن می زنند.
 • احساسی نیستند.
 • در خلوت خود با استدلال عمل می کنند و در جمع احساسات خود را مخفی می کنند.
 • همیشه دوست دارند حق با آنها باشد.
 • آرام و قرار ندارند مگر این که تولید و بهره وری داشته باشند (کوسه را تصور کنید!)
 • اغلب مغرور بوده و تابع قدرت دیگران نیستند.
 • احساسات دیگران را در نظر نمی گیرند.
 • شکننده بودن خود را نسبت به ترس از دست دادن قدرت و کنترل نشان نمی دهند.

درس های زندگی برای قرمزها

 • با دیگران به صورت عاطفی و اجتماعی ارتباط برقرار کنید.
 • باور داشته باشید که افراد دیگر نیز کارها را درست انجام می دهند.
 • هنگام هدف گذاری، هدف ها را از کاری که برای دیگران انجام می دهید، جدا کنید.
 • از سرزنش دیگران وقتی که نتوانستند تعهدات شما را برآورده کنند خودداری کنید.
 • به مشکلات خود دقیق فکر کرده و توصیه دیگران را در نظر بگیرید.
 • نمی توانید همه کارها را خودتان انجام دهید.
 • وقتی خواسته های خود را بر زمان دیگران تحمیل می کنید، مواظب باشید.  

 

آبی/ صمیمی:  آبی ها کارها را خوب انجام می دهند و برای آنها صمیمیت، ارتباطات، کیفیت روابط و داشتن هدف اهمیت دارد. آنها خدمات و کارهای با کیفیت ارائه می کنند و معمولا با وفا، صادق و متفکر هستند.

 انگیزه
نیاز ها
خواسته ها
 
 • صمیمیت
 
- خوب به نظر رسیدن (از نظر اخلاقی)
- درک شوند
- تحسین شوند  
- پذیرش   
- آشکار کردن عدم امنیت
- کیفیت
- اختیار
- امنیت  

 

محدودیت های آبی ها

 • بسیار احساسی هستند.
 • از خود راضی اند و فکر می کنند حق با آنهاست.
 • وقتی موفقیت های دیگران به راحتی به دست آمده به آن حسادت و یا کنترل دارند.
 • به ایده آل گرایی و عملکرد گرایش زیادی دارند.
 • به صورت کلامی به خود توهین می کنند.

درس های زندگی برای آبی ها

 • سعی کنید زمانی که تحت فشار قرار گرفتید به جای واکنش احساسی، منطقی فکر کنید.
 • محدودیت های خود را زمانی که دیگران برای شما موعد تحویل مشخص می گیرد به طور واضح بیان کنید.
 • انتظارات خود را مدیریت کنید
 • توقعات غیر واقعی از خود یا دیگران  ایجاد نکنید به طوریکه خودتان یا آنها غرق در فکر کنید. 
 • به مراواداتی که با افراد دارید، جنبه شخصی ندهید.
 • به جای این که به مدیریت را به صورت مطلق در نظر بگیرید، آن را منعطف و سیال ببینید.
 • همه چیزهایی که می خواهید کنترل کنید، محدود هستند.
 • محدودیت ده دقیقه ای را برای هر موضوعی که نگران آن هستید، در نظر بگیرید.

 

سفید/ صلح: سفیدها حافظان صلح هستند که برایشان نبود تضاد و درگیری ارزش دارد. آنها شفافیت و صبر دارند و به طور کلی مهربان، سازگار پذیر و شنونده های خوبی هستند.

  انگیزه
نیاز ها
خواسته ها
 
 • صلح و آرامش
 
- حس خوب داشتن (درونی)
- به آن ها فضای شخصی داده شود
- مورد احترام باشند
- مهربانی
- مقابله با عدم امنیت
- صبر  
- استقلال  
- رضایت

 

محدودیت های سفیدها

 • جدا و غیر درگیر با موضوع ها به نظر می رسند.
 • دیدگاه  انفعالی به زندگی دارند.
 • در مورد تجربه ها واکنش نداشته و یا هیجان واضحی را نشان نمی دهند.
 • برای صمیمی شدن با مشکلاتی مواجه هستند.
 • نسبت به خود کمرو و خجالتی اند.
 • خیلی زود برنامه ها را برای تغییر دستکاری می کنند.
 • در مورد جهت و اهدافی که باید دنبال کنند، تردید دارند.
 • معمولا برای گرفتن مسئولیت تنبلی و یا بی اشتیاقی نشان می دهند.
 • در تعهد داشتن مقاومت نشان می دهند.

درس های زندگی برای سفیدها

 • احساس و درک خود را نسبت به خود، وظایف پیش رو و یا رفتار دیگران به صورت کلامی بیان کنید .
 • به جای نادیده گرفتن مشکلات، به آنها اشاره کنید.
 • باور داشته باشید یا نه، تضاد می تواند مفید واقع شود.
 • به طور فعال مفهوم ضرورت را دنبال کنید.
 • به طور فعالانه سعی کنید به جای انجام برنامه های که دیگران برای شما تعیین می کنند، برنامه های کاری خود را پیش ببرید.
 • هنگامی که دیگران طالب(خواهان) به نظر می رسند، موضع خیلی تدافعی نگیرید.
 • کمی ریسک کنید.
 • سعی کنید رویاهای در طول روز خود را کنترل کنید تا زمان زیادی از وقتتان را برای انجام کار نگیرد.

 

زرد/ شوخ طبع: زردها به تفریحی انجام دادن کارها اهمیت می دهند و به خاطر لذت و سرگرمی کار می کنند. آنها  شور و شوق و خوشبینی را ایجاد کرده و کاریزماتیک، خود انگیخته و اجتماعی محسوب می شوند.

  انگیزه
نیاز ها
خواسته ها
 
 • لذت و تفریح  
 
- خوب به نظر رسیدن (اجتماعی)
- متوجه موضوعات شوند
- ستایش شوند
- تایید از سوی جمع
- مخفی کردن عدم امنیت (کم)
- شادی
- آزادی   
- تجربه های لذت بخش  

 

محدودیت های زردها

 • نیاز دارند که از لحاظ اجتماعی خوب به نظر برسند (اولویت بالا)
 • غیر واقعی و بی مسئولیت هستند.
 • اتکا به خود و خودبینی دارند.
 • بی تعهد بوده و دمدمی مزاج هستند.
 • زیاد صحبت می کنند و کمتر اقدام می کنند.
 • ظاهری عمل کرده و اغلب به اوقات خوش علاقه دارند.
 • برای این که محصول با کیفیتی خلق کنند تمایلی به تجربه چیزهای ناخوشایند ندارند.
 • بی نظم هستند.
 • در مکان های عمومی سرو صدا می کنند.
 • در موفقیت های خود اغراق کرده و واقعیت های تلخ را نادیده می گیرند.
 • نمی توانند با مسائل روبرو مقابله کنند.

درس های زندگی برای زردها

 • بدانید که مشغول بودن به کاری الزاما به معنای اقدام هدفمند نیست.
 • روزانه اهداف خاص را برنامه ریزی کرده و آنها را اولویت بندی کنید.
 • به جای توجه به کارهای سرگرم کننده به کارهای های مهم تمرکز کنید.
 • زمانی که بر روی وظیفه خاصی تمرکز کرده اید که باید در زمان معین انجام دهید، زمان بندی قابل دست یابی تعیین کنید و هنگام دست یابی و انجام آنها به خودتان پاداش سرگرمی بدهید.
 • به تصویر بزرگ تر متعهد باشید.
 • در خلاقیت های بی مورد تعادل برقرار کنید و به تعهدات تمرکز داشته باشید.
 • برای کارهای پیش رو برنامه داشته باشید تا بتوانید به موقع آنها را تمام کنید.
 • خوب گوش کنید تا برای اطلاعاتی که به شما ارائه داده اند صحبت های آن ها را قطع کنید.