مفهوم حمایت از نگاه مرد و زن

مردان و زنان ممکن است دیدگاه متفاوتی نسبت به حمایت در روابط داشته باشند.
برخی از مردان معتقدند حمایت یعنی شغل . کسب درآمد

نظر شما چیست؟

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی