تست عزت نفس کوپر اسمیت


تست عزت نفس کوپر اسمیت


آزمون عزت نفس کوپر اسمیت درباره پذیرش خود در برابر دیگران می باشد در واقع عزت نفس یعنی ارزشی که فرد برای خود در برابر دیگران قائل می شود می باشد. در این آزمون در مقابل جمله ای که شما را به همان صورتی که خودتان احساس می کنید تبیین می کند پاسخ بلی و در غیر اینصورت پاسخ خیر بدهید.  • {{value}}
نوع فرم را انتخاب کنید.
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات بعدی

نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات بعدی

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات بعدی

جنسیت را انتخاب کنید.

نوشتن این قسمتها اجباری نمی باشد ولی به ارزیابی بهتر کمک می کند.

سن را بنویسید. سن را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.

نوشتن این قسمتها اجباری نمی باشد ولی به ارزیابی بهتر کمک می کند.

1.بیشترین وقت خود را به خیالبافی می گذرانم. را انتخاب کنید.
2.خیلی به خودم اطمینان دارم . را انتخاب کنید.
3.دوست داشتم فرد دیگری بودم. را انتخاب کنید.
4.مردم مرا خیلی دوست دارند. را انتخاب کنید.
5.من و خانواده ام ، وقتی باهم هستیم ، خیلی از زندگی لذت می بریم. را انتخاب کنید.
6.هرگز بدون علت نگران نمی شوم . را انتخاب کنید.
7.صحبت کردن در مقابل گروه برایم خیلی دشوار است . را انتخاب کنید.
8.دلم می خواست جوانتر بودم. را انتخاب کنید.
9.اگر می توانستم خیلی از ویژگی هایم را عوض می کردم. را انتخاب کنید.
10.بدون دشواری می توانم تصمیم بگیرم . را انتخاب کنید.
11.مردم زندگی با من را خوشایند می دانند . را انتخاب کنید.
12.درخانه خیلی زود عصبانی می شوم را انتخاب کنید.
13.همیشه آن چه را که لازم است انجام می دهم. را انتخاب کنید.
14.به کاری که دارم افتخار می کنم . را انتخاب کنید.
15.لازم است همیشه یکی به من بگوید که چکار کنم . را انتخاب کنید.
16.مدت ها وقت لازم دارم که باشرایط جدید سازگار شوم. را انتخاب کنید.
17.اغلب به کارهایی که انجام می دهم تاسف می خورم . را انتخاب کنید.
18.در میان همسالان خود از همه محبوب ترم . را انتخاب کنید.
19.خانواده ام اغلب به احساسات من توجه می کنند . را انتخاب کنید.
20.هرگز غمگین نمی شوم . را انتخاب کنید.
21.کارم را به بهترین وجه انجام می دهم. را انتخاب کنید.
22.به اسانی کارم را ول می کنم. را انتخاب کنید.
23.معمولا مواظب خودم هستم. را انتخاب کنید.
24.تا اندازه ای شاد هستم . را انتخاب کنید.
25.دوست دارم با افراد جوانتر از خودم معاشرت کنم. را انتخاب کنید.
26.خانواده ام خیلی به من امید بسته اند. را انتخاب کنید.
27.همه کسانی را که می شناسم ، دوست دارم. را انتخاب کنید.
28.وقتی در جمع هستم ، دوست دارم صدایم کنند. را انتخاب کنید.
29.خودم را درک می کنم . را انتخاب کنید.
30.برایم خیلی دشوار است که خودم باشم. را انتخاب کنید.
31.زندگی من کاملا نامنظم است. را انتخاب کنید.
32.معمولا مردم توصیه های مرا به کار می برند. را انتخاب کنید.
33.در خانه ، کسی عملا به فکر من نیست. را انتخاب کنید.
34.هرگز خودم را سرزنش نمی کنم. را انتخاب کنید.
35.آن طور که لازم است کار نمی کنم. را انتخاب کنید.
36.می توانم نظر بدهم و خودم نیز به آن عمل کنم . را انتخاب کنید.
37.واقعا دوست ندارم یک زن (مرد) شوم. را انتخاب کنید.
38.در مورد خودم یک عقیده کمی فریبنده دارم. را انتخاب کنید.
39.دوست ندارم همراه دیگران باشم. را انتخاب کنید.
40.اغلب به ترک کردن خانه فکر می کنم. را انتخاب کنید.
41.هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته ام. را انتخاب کنید.
42.اغلب احساس می کنم که عصبانی هستم. را انتخاب کنید.
43.اغلب از خودم خجالت می کشم. را انتخاب کنید.
44.برخلاف اکثر مردم ، ظاهر خوبی ندارم. را انتخاب کنید.
45.وقتی چیزی برای گفتن دارم ، معمولا می گویم. را انتخاب کنید.
46.مردم ، اغلب مرا آدم مهمی می دانند. را انتخاب کنید.
47.خانواده ام مرا درک می کنند. را انتخاب کنید.
48.همیشه حقیقت را می گویم. را انتخاب کنید.
49.کارفرما یا رئیس به من می فهماند که لیاقت ارتقا را نداشتم. را انتخاب کنید.
50.آن چه برایم اتفاق می افتد ، بی تفاوتم می کند. را انتخاب کنید.
51.آدم کم استعدادی هستم. را انتخاب کنید.
52.وقتی دیگران چاپلوسی می کنند به شدت عصبانی می شوم. را انتخاب کنید.
53.اکثر مردم بیشتر از من محبوب هستند. را انتخاب کنید.
54.اغلب احساس می کنم که خانواده ام پشت سرم حرف می زنند. را انتخاب کنید.
55.همیشه می دانم که به مردم چه بگویم . را انتخاب کنید.
56.اغلب دلسرد می شوم. را انتخاب کنید.
57.مردم نمی توانند به من اعتماد کنند. را انتخاب کنید.
58.هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم. را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...