تست شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز


تست شخصیت شناسی MBTI از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی است.

این آزمون نوع برقراری ارتباط با دیگران، ترجیحات شما در محل کار و تمایلات شما در گذراندن اوقات فراغت را نشان می دهد.تست شخصیت شناسی MBTI شامل چهار مقیاس دو قطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می شود و سبک شما را در تعاملات اجتماعی، جمع آوری اطلاعات، ارزیابی و تصمیم گیری ، هدایت و برخورد با جهان خارج نشان می‌دهد.

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد :

بــرون گـرا یـا درون گـرا

شهودی یا حسی

ادراکی یا قضاوتی

احساســی یـا منطقـی


این تست دارای ۶۰ سوال است. در پاسخ به سوالات گزینه ای را انتخاب کنید که به شخصیت واقعی شما نزدیک تر است نه ویژگی هایی که می خواهید داشته باشید. پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. به تمامی سوالات با دقت پاسخ دهید.

مدت زمان تقریبی پاسخگویی: 15 دقیقه  • {{value}}
نوع فرم را انتخاب کنید.
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات فردی

نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات فردی

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات فردی

پرسش 1 را انتخاب کنید.
پرسش 2 را انتخاب کنید.
پرسش 3 را انتخاب کنید.
پرسش 4 را انتخاب کنید.
پرسش 5 را انتخاب کنید.
پرسش 6 را انتخاب کنید.
پرسش 7 را انتخاب کنید.
پرسش 8 را انتخاب کنید.
پرسش 9 را انتخاب کنید.
پرسش 10 را انتخاب کنید.
پرسش 11 را انتخاب کنید.
پرسش 12 را انتخاب کنید.
پرسش 13 را انتخاب کنید.
پرسش 14 را انتخاب کنید.
پرسش 15 را انتخاب کنید.
پرسش 16 را انتخاب کنید.
پرسش 17 را انتخاب کنید.
پرسش 18 را انتخاب کنید.
پرسش 19 را انتخاب کنید.
پرسش 20 را انتخاب کنید.
پرسش 21 را انتخاب کنید.
پرسش 22 را انتخاب کنید.
پرسش 23 را انتخاب کنید.
پرسش 24 را انتخاب کنید.
پرسش 25 را انتخاب کنید.
پرسش 26 را انتخاب کنید.
پرسش 27 را انتخاب کنید.
پرسش 28 را انتخاب کنید.
پرسش 29 را انتخاب کنید.
پرسش 30 را انتخاب کنید.
پرسش 31 را انتخاب کنید.
پرسش 32 را انتخاب کنید.
پرسش 33 را انتخاب کنید.
پرسش 34 را انتخاب کنید.
پرسش 35 را انتخاب کنید.
پرسش 36 را انتخاب کنید.
پرسش 37 را انتخاب کنید.
پرسش 38 را انتخاب کنید.
پرسش 39 را انتخاب کنید.
پرسش 40 را انتخاب کنید.
پرسش 41 را انتخاب کنید.
پرسش 42 را انتخاب کنید.
پرسش 43 را انتخاب کنید.
پرسش 44 را انتخاب کنید.
پرسش 45 را انتخاب کنید.
پرسش 46 را انتخاب کنید.
پرسش 47 را انتخاب کنید.
پرسش 48 را انتخاب کنید.
پرسش 49 را انتخاب کنید.
پرسش 50 را انتخاب کنید.
پرسش 51 را انتخاب کنید.
پرسش 52 را انتخاب کنید.
پرسش 53 را انتخاب کنید.
پرسش 54 را انتخاب کنید.
پرسش 55 را انتخاب کنید.
پرسش 56 را انتخاب کنید.
پرسش 57 را انتخاب کنید.
پرسش 58 را انتخاب کنید.
پرسش 59 را انتخاب کنید.
پرسش 60 را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...