تست هوش هیجانی EQ


هوش هیجانی یا همان EQ نوع دیگری از باهوش بودن است که به درک احساسات خود و دیگران برای تصمیم گیری مناسب در زندگی اشاره دارد. آگاهی از وضعیت هوش هیجانی آنچنان اهمیت دارد که توسعه آن می تواند تفاوت شکست و یا موفقیت در زندگی شخصی و شغلی شما را مشخص کند. تست هوش هیجانی بار ان که از آن با عنوان هایی مانند تست EQ ، تست هوش عاطفی و تست هوش احساسی نیز یاد می شود ، به بررسی پانزده عامل هوش هیجانی یعنی استقلال ، خودابرازی ، عزت نفس ، خودشکوفایی ، خودآگاهی هیجانی ، روابط بین فردی ، مسئولیت پذیری اجتماعی ، همدلی ، قدرت حل مسئله ، انعطاف پذیری ، واقع گرایی ، تحمل فشار روانی ، کنترل تکانش ، شادمانی و خوشبینی می پردازد. بعد از تکمیل تست هوش هیجانی بار آن ، تفسیری در اختیار شما قرار می گیرد که به شما خواهد گفت، کدام یک از مولفه های هوش هیجانی جزء نقاط قوت شما محسوب می شوند و کدام مولفه ها نقطه ضعف شما هستند که می توانید بر روی آن ها کار کرده و آن ها را بهبود بخشید.

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد :

هوش درون فردی

هوش بین فردی

توان سازگاری

کنترل استرس

خلق عمومی  • {{value}}
نوع آزمون را انتخاب کنید.
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات بعدی

نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات بعدی

جنسیت را انتخاب کنید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات بعدی

شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
1-به توانایی های خود اعتماد دارید را انتخاب کنید.
2.ناتوانایی ها و نارسایی های خود را می پذیرید را انتخاب کنید.
3.هیجانهای خود را هنگامی که پیش می آیند درک می کنید را انتخاب کنید.
4.تاثیر رفتار خود در دیگران را درک می کنید را انتخاب کنید.
5.تاثیر دیگران در حالت هیجانی خود را درک می کنید. را انتخاب کنید.
6.خودتان در شرایط سختی که با آنها روبرو می شوید نقش دارید. را انتخاب کنید.
7.می توان روی شما حساب کرد را انتخاب کنید.
8.با استرس خوب کنار می آئید. را انتخاب کنید.
9.تغییر را زود می پذیرید را انتخاب کنید.
10.دلسردی را بدون ناراحتی تحمل می کنید را انتخاب کنید.
11.قبل از تصمیم گیری راه حل های مختلف را در نظر می گیرید. را انتخاب کنید.
12.سعی می کنید از هر وضعیتی چه خوب و چه بد حداکثر بهره را ببرید. را انتخاب کنید.
13در برابر میل به حرف زدن یا عمل کردن هنگامی که باعث بدتر شدن اوضاع می شود مقاومت می کنید. را انتخاب کنید.
14.وقتی ناراحت می شوید کارهایی را انجام می دهید که بعدا پشیمانی بار می آورد. را انتخاب کنید.
15.وقتی از چیزی ناراحت هستید دیگران را از خود می رنجانید. را انتخاب کنید.
16.انتقاد را می پذیرید. را انتخاب کنید.
17.احساسات دیگران را درک می کنید. را انتخاب کنید.
18.به سرعت جو حاکم بر اتاق را متوجه می شوید. را انتخاب کنید.
19.منظور طرف مقابل را واقعا متوجه می شوید. را انتخاب کنید.
20.در بین جمع و کارهای اجتماعی گوشه نشین و ساکت هستید. را انتخاب کنید.
21.در وضعیتهای دشوار مستقیما با دیگران رو در رو می شوید. را انتخاب کنید.
22.با دیگران به خوبی کنار می آیید. را انتخاب کنید.
23.به طور واضح و موثر با دیگران ارتباط برقرار می کنید. را انتخاب کنید.
24.به دیگران نشان می دهید که آنچه احساس می کنید برایتان مهم است. را انتخاب کنید.
25.به طور موثر تعارض و مشکل را حل می کنید. را انتخاب کنید.
26.برای کنترل موثر تعامل ها به احساسات طرف مقابل توجه نشان می دهید. را انتخاب کنید.
27.برای بهتر کنار آمدن با دیگران درباره آنها اطلاعات بیشتری به دست می آورید. را انتخاب کنید.
28.منظور یا احساس خود را به دیگران توضیح می دهید. را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...