آزمون مقیاس افسردگی CES-D


مقیاس افسردگی CES-D

Center for Epidemiological Studies – Depression Scale CES-D

این پرسشنامه کوتاه 5 آیتمی، به عنوان ابزاری غربالگری برای بررسی علائم افسردگی در همه سنین طراحی شده است. سوالات را به دقت مطالعه نموده و مشخص کنید طی هفته گذشته کدامیک از علائم را و به چه میزان داشته اید؟  • {{value}}
نوع فرم را انتخاب کنید.
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات فردی

نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات فردی

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات فردی

1 - حتی با کمک خانواده و دوستانم، نمی توانستم از شر غمهایم خلاص شوم. را انتخاب کنید.
2 - احساس افسردگی می کردم. را انتخاب کنید.
3 - احساس ترس داشتم. را انتخاب کنید.
4 - خوابم آشفته بود. را انتخاب کنید.
5 - نسبت به آینده امیدوار بودم را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...