سنجش اختلال ADHD (فرم گزارش والدین)NICHQ Vanderbilt Assessment Scale for ADHD, Parent as Initial Informant

موسسه بین المللی مراقبت از کودکان و آکادمی پزشکی کودکان آمریکا، در دانشگاه وندربیت اقدام به طراحی مجموعه ای از ابزارها برای ارزیابی کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی، نموده است. اولین مجموعه از این ابزارها نسخه گزارش دهی والدین است، 55 نشانه اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی و اختلال در عملکرد تحصیلی را مورد ارزیابی قرارمیدهد.


  • {{value}}
نوع فرم را انتخاب کنید.
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات بعدی

نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات بعدی

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

جهت ارتباطات بعدی

1- در مدرسه به جزئیات توجه نمی کند و به دلیل بی دقتی، اشتباهات زیادی مرتکب می شود. را انتخاب کنید.
2- به سختی می تواند توجهش را روی آنچه که انجام میدهد، حفظ کند. را انتخاب کنید.
3- وقتی با او مستقیماً صحبت می شود، به نظر میرسد گوش نمی دهد. را انتخاب کنید.
4 - از دستورالعمل ها پیروی نمیکند و به همین دلیل فعالیت هایش را به موقع و درست به پایان نمی رساند ( این مشکل به لجبازی یا مشکل در فهم مسائل برنمی گردد). را انتخاب کنید.
5 - به سختی می تواند تکالیف و کارهایش را سازماندهی کند. را انتخاب کنید.
6 - از تکالیفی که نیاز به تلاش مداوم دارد اجتناب می کند و نمی خواهد آنها را انجام دهد. را انتخاب کنید.
7 - وسایل موردنیاز برای انجام تکالیف و کارها ( مانند اسباب بازی ها، وسایل مدرسه، مدادها، کتاب ها) را گم می کند. را انتخاب کنید.
8 - حواسش براحتی پرت می شود. را انتخاب کنید.
9 - در فعالیت های روزمره اش، بسیار فراموشکار است. را انتخاب کنید.
10 - مدام با دست و پایش بازی میکند و در جایش وول می خورد. را انتخاب کنید.
11 - وقتی انتظار می رود سرجایش بماند، جایش را ترک میکند. را انتخاب کنید.
12 - وقتی انتظار می رود سرجایش بنشیند، مدام بالا و پایین می پرد. را انتخاب کنید.
13 - در بازی هایی که به سکوت نیاز دارد به سختی همکاری و مشارکت میکند. را انتخاب کنید.
14 - مدام در حال حرکت است و اکثر اوقات جوری رفتار میکند انگار که با یک موتور رانده می شود. را انتخاب کنید.
15 - زیاد حرف میزند. را انتخاب کنید.
17 - به سختی منتظر می شود تا نوبتش برسد. را انتخاب کنید.
18 - در کار دیگران فضولی میکند و وسط حرف یا کار دیگران می پرد. را انتخاب کنید.
19 - با بزرگترها جر وبحث می کند. را انتخاب کنید.
20 - خیلی زود بهم میریزد. را انتخاب کنید.
21 - به شدت با خواسته های دیگران مخالفت کرده و در برابر قوانین درنظرگرفته شده حالت دفاعی به خود میگیرد. را انتخاب کنید.
22 - عمداً دیگران را اذیت میکند. را انتخاب کنید.
23 - دیگران را بخاطر اشتباهات یا بدرفتاری هایش مقصر می داند. را انتخاب کنید.
24 - زودرنج است. را انتخاب کنید.
25 - عصبانی و کم حوصله است. را انتخاب کنید.
26 - کینه توز است و می خواهد انتقام بگیرد. را انتخاب کنید.
27 - قلدری میکند، دیگران را تهدید کرده و می ترساند. را انتخاب کنید.
28 - دعواهای فیزیکی راه می اندازد.کشویی را انتخاب کنید.
29 - برای جلب توجه و محبت یا فرار از وظایف، دروغ میگوید(دیگران را گول می زند). را انتخاب کنید.
30 - از مدرسه فرار می کند. را انتخاب کنید.
31 - کتک کاری می کند. را انتخاب کنید.
32 - دزدی میکند. را انتخاب کنید.
33 - عمداً اموال دیگران را خراب میکند. را انتخاب کنید.
34 - از ابزارهایی که می تواند آسیب جدی به بار آورد، نظیر چماق، چاقو، آجر، تفنگ و... استفاده میکند. را انتخاب کنید.
35 - حیوانات را اذیت میکند. را انتخاب کنید.
36 - عمداً آتش افروزی میکند تا صدمه ای به بار بیاورد. را انتخاب کنید.
37 - به اموال دیگران (خانه، ماشین) صدمه میزند. را انتخاب کنید.
38 - شب، بدون اجازه، بیرون از خانه مانده است. را انتخاب کنید.
39 - شبانه، از خانه فرار کرده است. را انتخاب کنید.
40 - کسی را به فعالیت جنسی وادارکرده است. را انتخاب کنید.
41 - وحشت زده، مضطرب یا نگران است. را انتخاب کنید.
42 - از آزمودن چیزهای جدید به خاطر ترس از اشتباه، می ترسد. را انتخاب کنید.
43 - احساس بی ارزشی و حقارت می کند. را انتخاب کنید.
44 - خودش را برای مشکلات، سرزنش کرده و احساس گناه میکند. را انتخاب کنید.
45 - احساس تنهایی میکند، فکر میکند ناخواسته است، دوست داشتنی نیست؛ از اینکه ' هیچ کس او را دوست ندارد ' شکایت میکند. را انتخاب کنید.
46 - احساس ناراحتی، ناکامی و افسردگی میکند. را انتخاب کنید.
47 - خجالتی است و به راحتی دستپاچه می شود. را انتخاب کنید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...