متدهای جدید امنیتی در نبود دانشجویان آغاز به کار نظارت هوایی حراست دانشگاه بیرجنددر شرایطی که دانشگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا دانشگاه ها خالی از دانشجو هستند، روابط عمومی دانشگاه بیرجند در گزارشی  آورده است که نظارت هوایی حراست دانشگاه به منظور ‏محیط‌بانی و حفاظت فیزیکی در محدوده دانشگاه بیرجند امروز (سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹) آغاز شده است.


مدیریت حراست دانشگاه بیان کرده که جهت اجرای این نظارت اقدام به خریداری یک دستگاه کوادکوپتر مویک۲ ‌‏(2‏Mavic‏) کرده تا از این پرنده برای نظارت، محیط‌بانی و گشت فیزیکی در محدوده دانشگاه ‏استفاده گردد.‏


گفتنی است این پرنده در دو شیفت کاری صبح و بعدازظهر با بازه پروازی معین نسبت به گشت‌زنی در محیط ‏دانشگاه اقدام خواهد نمود.‏