کسی که بسیار ملایم صحبت می کند، در دیگران آرامش و اطمینان ایجاد می کند. همیشه تصور می کردم فرد یا این صفت را با خود دارد یا ندارد یا با صدای ملایم به دنیا می آید یا بدون آن. تا حدی شاید این فکر درست باشد. با وجود این در سال های اخیر کشف کردم که این صفت را می توان پرورش داد.

با این کار نتایج بسیار زیاد و ملموسی کسب خواهید کرد و این نتایج مثبت اثری مثبت بر عشق موجود در خانه و خانواده خواهند داشت.

وقتی خیلی تند یا با صدای بلند صحبت می کنید، انرژی ساطع شده از شما که وارد محیط خانه می شود با قدری عصبانیت و آشفتگی همراه می گردد. هرچند شاید نیت شما قدری متفاوت باشد؛ اما احتمالا این طرز بیان، احساس استرس یا اضطراب را به اطرافیان شما منتقل می کند و در مقابل، آنها را ناخودآگاه ترغیب می کند که رفتار عصبی و تحریک شده داشته باشند.

به عبارت دیگر، صدای بلند شما چرخه ی انرژی عصبی را تغذیه می کند و بر اطرافیان تاثیر می گذارد. پس، اگر پیام شما حاوی بی صبری و هیجان باشد، شاید بدون آنکه متوجه شوید، احساس محبت و آرامش و احترام را در خانه ی خود کاهش دهید.

بدیهی است هرکس صدایی متفاوت و حالت فردی و روش ارتباطی منحصر به فردی دارد. منظورم این نیست که شما (یا هر کس دیگری) روش بیان خود را کاملا تغییر دهید یا تظاهر به آنچه نیستید کنید، بلکه سعی کنید در مورد اثر صدای خود بر اطرافیان هوشیارتر باشید. اگر قدری تلاش کنید که ملایم تر صحبت کنید، شاید مواردی از تغییرات در احساسات افراد خانواده ی خود بیابید که مایه ی تعجبتان شود.

بعنوان مثال، احساس آرامش و کاهش استرس خواهید کرد. با آرام کردن صدای خود تمامی اعضای بدن و ذهن شما سست و آرام می شوند. سپس درمی یباید با آرام شدن آواز کلام شما، بقیه ی افراد خانواده و اطرافیان نیز از حالت شما پیروی می کنند و آرام تر می شوند.

این نتیجه ی مثبتی است که همچون جادو رخ می دهد و همان احساس رهایی است که هر کس در هر خانه ای منتظر آن است. هرچند راهی طولانی برای تکمیل این روش پیش رو دارم؛ اما متوجه شده ام اگر فرزندانم رفتاری احمقانه و دیوانه وار داشته باشند و من بخواهم آنها را ساکت کنم، بهترین روش آن است که اول خودم آرام شوم.

اغلب اوقات برقرار کردن آرامش با آرامش صدای من آغاز می شود و آرام شدن احساسات و رفتارهای آنان را به همراه می آورد. با قدری تامل درمی یابید که اگر بخواهید دیگران رفتاری آرام تر داشته باشند، بدترین رفتار داد و فریاد کردن و بروز رفتارهای عصبی است که مسلما همچنین کاری را کرده اند!

حقیقت این است که اگر می خواهید دیگری واقعا به سخنان شما گوش فرا دهد، بهترین کاری که می توانید انجام دهید ملایم کردن صدای خودتان است. مطمئن باشید از اینکه شنوندگان شما با توجه و احترام به شما گوش می سپارند، تعجب خواهید کرد.

برای لحن و درجه ی صدای خود ارزش بیشتری قائل شوید. با وجود این، اگر از این روش بیشتر استفاده کنید و برای ملایم تر کردن صدای خود تلاش صادقانه، هرچند ناچیز کنید، از اثرات آن (ملایم شدن صدای شما) به نحو خوشایند بر خانواده و زندگی خانوادگی تان، متعجب خواهید شد.

(منبع: از کاه کوه نسازید، دکتر ریچارد کارلسون)