مدام از خود انتقاد نکنید ، به نکات مثبت نیز فکر کنید!

برای لحظه ای فکر کنید تا چه حد به فکر اشتباهاتی هستید که در طی روز مرتکب شده اید. جملاتی مانند “نمی توانم باور کنم کلیدم را جا گذاشته باشم.” یا “برای رسیدن کلاس فرزندم تاخیر داشتم.”، “یادم رفت غذایم را بردارم.”، “ده دقیقه ی اول مسابقه ی فوتبال را از دست دادم.”، “تلفنی مهم را فراموش کردم.” درهمی اوضاع، انداختن توپ، تحویل ندادن چیزی، عصبانی کردن او و… .

حال وضعیت دیگر را در نظر بگیرید که تا چه حد انجام کارهای درست را به خود نسبت می دهید، اگر مانند اکثریت مردم باشید، می دانم نسبت انتقادهایی که از خود می کنید به تعریف ها به مراتب بیشتر است.

شاید فکر کرده باشید “همه اینطور هستند، این چه حرفی است؟ بشر ممکن است اشتباه کند”. بخشی از این تصور صحیح است. متاسفانه بیشتر افراد اینگونه هستند و تاکید افراطی بر اشتباهات خود دارند؛ اما انجام این کار خوب نیست، مشکل اینجاست که اکثر افراد متوجه نیستند به دلیل تاکید افراطی بر اشتباهات خود باید چه بهایی را بپردازند. این بها، استرس، خشم، احساس شکست و داشتن تجربیات سخت در زندگی است.

زندگی آکنده از مشکلات است. کارهای زیادی می توان انجام داد و ارزیابی های مختلفی می توان کرد تا از اشتباهات دوری جست و همه چیز را به کمال نزدیک کرد. به منظور ایجاد حس تعادل، باید به خود استراحت دهید و واقعیت کمبودها را بپذیرید. در حقیقت، اگر همه ی کارها کامل انجام شوند، زندگی واقعا کسل کننده می شود.

شما با تاکید بر اشتباهات مرتکب شده، ترغیب می شوید از کاه کوه بسازید. چنین کاری سبب می شود احساس چندان خوبی نداشته باشید و حتی احساس کنید صلاحیت کافی ندارید. تمرکز منفی، انرژی منفی تولید و به اعتقاد من رفتار منفی شما را تشدید می کند. مشکلات، سختی ها و ناراحتی ها را به یاد شما می آورد. احساس سختی و دید منتقدانه پیدا می کنید و بسیار حساس می شوید.

با تفکر در مورد کارهای درست، تمرکز خود را به خوبی های درون خود معطوف می کنید و شایستگی و نیات خوب خود را به خاطر می آورید. به خود استراحت می دهید و خود را مجاز می دانید بعضی کارهای اشتباه یا کارهایی را انجام دهید که نیاز به اصلاح دارند.

یادآوری کارهای درست شما را یاری می کند با خود و دیگران شکیباتر شوید. به شما کمک می کند نیروی صرف شده و میانگین مثبت رفتارهایی را تشخیص دهید که اکثر ما تجربه می کنیم. به جای آنکه خود را یک خاطی در نظر بگیرید، خود و دیگران را افرادی خواهید دانست که هر چه از دست شان برمی آید انجام می دهند.

شاید واقعیت این باشد که با توجه بیشتر به کارهای صحیحی که انجام می دهید، زندگی را سرگرم کننده تر می کنید. جدیت، سختی و استرس خود را کاهش می دهید و انجام این تغییرات به نحوی است که گویی کسی به تلاش های شما امتیاز می دهد.

پیشنهاد من این است: صرف نظر از تلاش سختی که می کنید، بازهم اشتباهاتی خواهید داشت. یک بار که این اشتباه را پذیرفتید، به نقاط قوت خود بیش از نقاط ضعف خود توجه می کنید و بیش از آنچه تصور می کنید، شاد خواهید شد.

(منبع: از کاه کوه نسازید، دکتر ریچارد کارلسون)