پسرم ١٠ سالشه
يكم تو درس مشكل داره
همه چيزو خوب متوجه ميشه ولي موقع امتحان دادن از استرس بيش از حد نميتونه جواب بده
معلمش ميگفت سر كلاس هر ١ ربع يك بار اجازه ميخواد و ميره دستشويي
نگران شدم و بردم آزمايشات كامل انجام داديم
كه ببينميم مشكل كليه يا قند نداشته باشه
كه خداروشكر هيچ مشكلي نداشت
الانم از خودش كه ميپرسم دليل اين كه خراب ميكني امتحاناتتو چيه
ميگه مامان استرس ميگيرم
از نظر پدرش ميگه كه رامتين اعتماد به نفس نداره
كلا تو صحبت كردن خيلي هل ميكنه
خيلي نگران تحصيلشم
ممنون ميشم راهنمايييم كنين