دختری ۲۵ ساله هستم وخواهری۳۲ساله دارم .

خواهرم به دلیل سخت‌گیری های شدید و سخت خانواده ازدواج نکرده و مجرد است.

من در دانشگاه خواستگاران زیادی دارم. خانواده معتقد هستند که اول باید خواهر بزرگت ازدواج کند. حالا من درپی راهی هستم که خانواده راضی به ازدواج من بشوند.

در این زمینه به من چه راهی را نشان می دهید؟

مهسا