مردی هستم حدود42ساله که از کوتاهی آلت تناسلی و زودانزالی رنج می برم لطفا مرا راهنمایی کنید. به خاطر طرح این سوال از شما عذرخواهی می کنم. درصورت امکان زودتر جوابم را بدهید.