وقتی با موضوع ریشه کن کردن عادت های بد قدیمی و شروع عادت های جدید سر و کار یادتان باشد که صبور باشید. اگر بیست، سی یا چهل سال یا بیشتر را صرف تکرار رفتارهایی کرده اید که حالا سعی در تغییرشان دارید، باید انتظار داشته باشید مدت زمان طولانی و تلاش زیادی را صرف کنید تا اینکه نتایج نهایی نمایان شوند.

مطالعات علمی نشان داده اند الگوهای فکری و رفتاری که بارها تکرار شده اند، چیزی به نام شیار عصبی ایجاد می کنند که مجموعه ای از نورون های عصبی متصل شده به هم هستند و الگوهای فکری یک عادت خاص را حمل می کنند. توجه، عادت را تغذیه می کند.

وقتی توجه مان را متوجه یک عادت می کنیم، شیارهای عصبی را فعال می کنیم و اندیشه ها، آرزوها و کارهای مرتبط با آن عادت را آزاد می کنیم. خوشبختانه، مغز ما منعطف است. اگر توجه به آن عادت بد را متوقف کنیم، آن شیارها ضعیف می شوند. وقتی عادت های جدیدی را شکل می دهیم، با هر تکرار، شیارهای جدید را عمیق تر می کنیم تا سرانجام بر شیارهای قبلی غلبه کنند.

ایجاد عادت های جدید و شکل دادن شیارهای جدید در مغز، کاری زمان بَر است. صبور باشید. اگر از مسیرتان منحرف شده اید، به خودتان بیایید. خودتان را سرزنش نکنید و دوباره به مسیر درست برگردید. اشکالی ندارد همه ی ما اشتباه می کنیم. فقط دوباره تلاش کنید و استراتژی دیگری را امتحان کنید؛ تعهد و پایداری تان را تقویت کنید.

وقتی به تلاش ادامه دهید، نتایج بزرگی می گیرید. مقاله ی آینده، جایی ست که ما شروع می کنیم به جدا شدن از بقیه؛ همان جایی که تکانش بزرگ شکل می گیرد. اینجا جایی ست که پاداش تان را می گیرید؛ پاداشی بزرگ!

منبع: (اثر مرکب آغاز جهشی در زندکی، موفقیت و درآمد شما، دارن هاردی)