متخصصان توصیه می کنند در هر جایی که هستید و تلفن شما زنگ می زند، ابتدا تبسم کنید و بعد به آن جواب بدهید. بعضی نیز می گویند بهتر است کنار تلفن آینه ای قرار دهید و به هنگام صحبت تلفنی تصویر خود را در آینه ببینید تا از متبسم بودن خود مطلع شوید. برندگان بزرگ قبل از اینکه به تماس تلفنی جواب بدهند تبسم نمی کنند. آنها وقتی دانستند با چه کسی صحبت می کنند تبسم را در صدایشان می گنجانند. اینجاست که تبسم جواب می دهد. به تلفن به شکل حرفه ای جواب بدهید. اسم خودتان یا اسم شرکتتان را به زبان آورید و بعد وقتی متوجه شدید با چه کسی صحبت می کنید، بگذارید تبسمی وسیع همه چهره شما را در بر گیرد. «آه، جو، (تبسم] چقدر از شنیدن صدایت خوشحالهستم». «سالی، [تبسم حالت چطور است؟» «بیل، تبسم] امیدوار بودم که پشت خط تو باشی.» دوستی دارم به نام استیو که در واشینگتن رئیس شرکت بزرگی است. هروقت به استیو زنگ می زنم، نمی دانم کدام یک از همکارانش به من جواب میدهد. اما پاسخ دادن همه آنها یکسان است. ابتدا اسم شرکتشان را اعلام می کنند، بعد نام خودشان را، و بالاخره می پرسند که با چه کسی می خواهم حرف بزنم. پس از آنکه خودم را معرفی کردم و گفتم با چه کسی می خواهم حرف بزنم، او بلافاصله می گوید: «بله، خواهش می کنم. همین حالا ارتباط شما را برقرار میکنم.»
سال قبل که به واشینگتن رفته بودم، با استیو ملاقات کردم و از اینکه کارکنانش به آن خوبی به تلفنها جواب میدهند از او و از کارکنانش حسن جویی نمودم. استیو به من گفت هرکس به شرکت او زنگ بزند اینگونه با او برخورد می شود.

وقتی ناشناخته ای زنگ می زند

به استیو گفتم: «اگر ناشناختهای زنگ بزند چه؟ | مسلما همکارانت تظاهر به شناختن طرف نمی کنند.»
بله همینطور است. من در این مورد از کارکنانم خواسته ام با اشاره به علت تماس گرفتن اشخاص به آنها روی خوش نشان بدهند. مثلا ممکن است آقای اسمیت زنگ بزند و بخواهد به عضویت انجمن ما در آید. کسی که به تلفن او جواب داده بلافاصله می گوید: بله خواهش می کنم، همین حالا شما را به مسئول مربوط وصل می کنم.»
گفتم: «بسیار خوب، فرض کنیم کسی که به شما زنگ می زند یک فروشنده است و می خواهد مبلمان اداری به شما بفروشد.»
تفاوتی نمی کند، وقتی یکی از همکاران من گوشی را برمی دارد، با او به همان سبک قبلی که توضیحش را دادم حرف می زند. با این طرز برخورد اگر بخواهیم از فروشنده وسیله ای بخریم کارمان به مراتب ساده تر می شود.»