خیلی از آدم ها، وقتی دنبال رسیدن به اهداف جدید هستند، می پرسند: “خیلی خب، من هدفم را پیدا کردم، حالا برای اینکه به آن برسم، باید چه کارهایی انجام دهم؟” این سوال بدی نیست، ولی اولین سوالی نیست که باید به آن جواب داده شود. سوالی که باید از خودمان بپرسیم این است که: “باید به چه کسی تبدیل شوم؟”

احتمالا آدم هایی را می شناسید که به نظر می رسد همه ی کارهای درست را انجام می دهند، ولی هنوز هم نتایجی را که دنبالش هستند، بدست نیاورده اند؛ درست است؟ چرا؟ یکی از چیزهایی که جیم ران به من یاد داد این بود که: “اگر بزرگ تر می خواهید، باید انسان بزرگ تری شوید. موفقیت چیزی نیست که تعقیبش کنید. چیزی که تعقیبش می کنید، از شما فرار می کند. مثل تلاش برای تعقیب پروانه ها. موفقیت چیزی است که آن را جذب می کنید؛ آن هم با شخصی که به آن تبدیل می شوید.”

وقتی این فلسفه را درک کردم، در زندگی و پیشرفت شخصی ام تحول اساسی اتفاق افتاد. وقتی مجرد بودم و می خواستم همسر دلخواهم را پیدا کنم، فهرستی از ویژگی ها و خصوصیت هایی که می خواستم همسر ایده آلم داشته باشد، روی کاغذ نوشتم.بیش از ۴۰ صفحه را به توصیف او با جزئیاتی دقیق و تفصیلی اختصاص داد.

بعد از خودم پرسیدم: “باید چه کار کنم تا چنین دختری را پیدا کنم؟” ممکن بود هنوز هم مثل آن تعقیب پروانه عمل کنم. در عوض، به آن فهرست نگاه کردم و به فکر فرو رفتم که آیا خودم همان ویژگی ها را دارم یا نه. آیا هر مشخصه ای را که انتظار دارم همسرم داشته باشد، خودم دارم؟

از خودم پرسیدم: “چنین زنی، دنبال چه مردی خواهد بود؟ باید چگونه باشم تا برای چنین زنی جذاب به نظر برسم؟” حدود ۴۰ صفحه را هم به توصیف همه ی ویژگی ها، مشخصه ها، رفتارها، نگرش ها و خصوصیاتی که لازم بود خودم داشته باشم، اختصاص دادم. بعد، تمام تلاشم را کردم تا به آن ویژگی ها برسم و چنان شخصیتی بشوم.

حدس می زنید چه شد؟ جواب داد! انگار او از نوشته های آن کاغذ جان گرفت و مقابلم ظاهر شد. همسرم جورجیا، دقیقا همان چیزی است که من برای خود توصیف کرده و در جستجویش بود؛ حتی در کوچکترین جزئیات. راهش این بود که باید برای خودم روشن می کردم که باید به چه کسی تبدیل شوم تا زنی با خصوصیات او را جذب کنم و بعد، تلاش کنم تا به آن برسم.

منبع: (اثر مرکب آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما، دارن هاردی)