ارزشمندترین کار را انتخاب کنید

اشخاص موفق و پردرآمد لزوما از ناموفق ها باهوش تر نیستند. تفاوت اصلی میان آنها در این است که موفق ها همیشه کارهای با اولویت فراوان را انجام می دهند. اما ناموفق ها همیشه وقت را می کشند و آن را صرف انجام دادن کارهای بی اهمیت می کنند. شما همیشه در موقعیتی هستید که می توانید انتخاب کنید. همیشه می توانید انتخاب کنید که چه کاری را بیشتر و چه کاری را کمتر انجام دهید. انتخاب شما روی چگونگی احوال شما تاثیر بر جای می گذارد.

در هر زمان روی یک کار دقیق شوید

وقتی کاری را انجام می دهید، روی آن کار دقیق شوید و همه ی حواستان را تنها به آن کار به خصوص بدهید. معنای این حرف این است که وقتی کار با اولویت بالا را انتخاب کردید، آنقدر به آن ادامه دهید تا ۱۰۰ درصد کار تمام شود. هرگاه احساس کردید حواستان پرت شده یا از انجام دادن کار طفره می روید، به خود نهیب بزنید: “برگرد سر کارت!”

توماس ادیسون می گفت: “علت موفقیت من در این است که وقتی به کاری می پردازم تا تمام کردن آن کار از آن دست بر نمی دارم.” شما هم باید این را تمرین کنید.

زمان را به اجزای کوچک تری تقسیم کنید

درباره ی روزی که در پیش دارید تصمیم بگیرید و آن را به مدت های سی، شصت و نود دقیقه تقسیم نمایید. اینها زمان هایی هستند که باید بدون قطع آن و مزاحمت دیگران کار کنید. این زمان بندی ها برای انجام دادن هر کار مهم و وسیعی ضرورت دارد.

راهی برای کار کردن ساعات طولانی این است که زود از خواب بیدار شوید و بدون وقفه کار کنید. در انجام دادن هر کار مهمی باید زمان را طبقه بندی و جزء به جزء بکنید.

ارل نایتینگل زمانی گفت: “هر پیروزی و موفقیت بزرگ مستلزم صرف وقت طولانی و تلاش بی وقفه است که گاه ممکن است چند سال به طول بینجامد.”

(منبع: هدف، برایان تریسی)