کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز

اگر چشم به آسمان بدوزید و پرواز پرندگان را تماشا کنید، خواهید دید که بلبلها با هم پرواز می کنند و پرندگان زرد هم با هم. اما یک بلبل با پرنده دیگر پرواز نمی کند و پرندگان زرد غیر همجور هم با یکدیگر پرواز نمی کنند.
خوشبختانه انسانها باهوش تر از پرندگان هستند. ما دارای مغزی هستیم که به کمک آن می توانیم بر تعصبها و اشکالات غلبه کنیم. انسانهای باهوش و با فراست در کنار هم کار می کنند، با هم بازی می کنند و با هم نان می خورند. آیا این بدان معناست که میزان راحتی آنها در سطح بالاتری قرار دارد؟ این بستگی به انسان دارد. در اینجا قصد نداریم درباره حماقت آپارتاید و در تفرقه به سر بردن بحث کنیم. اما می خواهیم راههایی را به شما نشان دهیم که کاری کنید دیگران بخواهند با شما کار کنند. بدون کمترین تردید ثابت شده است اشخاص به سراغ کسانی می روند که به ارزشهای مشابه آنها پایبند هستند. در جریان یک بررسی به جمعی آزمونهای شخصیت و باورها و اعتقادات دادند. بعد آنها را دو نفر، دو نفر در کنار هم قرار دادند و از آنها خواستند با هم صرف وقت کنند. قبل از ملاقات به نیمی از زوجها گفته شد که به لحاظ باورها و ارزشها به همتایشان شبیه هستند. به نیمه دیگر گفته شد که با همتایشان وحدت مشترک ندارند. و این در حالی بود که هیچ یک از این دو گفته درست نبود.
بعد از مدتی معلوم شد آنهایی که فکر می کردند به هم شباهت دارند، در مقایسه با گروه دوم، بیشتر از یکدیگر خوششان می آمد. ما بیشتر علاقه مند به معاشرت و دوستی با کسانی هستیم که با آنها باورهای مشترک داریم. در این زمینه من به شش تکنیک اشاره می کنم که با هر کسی که می خواهید به احساس مشترک و برابری ارزش برسید.
در کار ایجاد ارتباط مؤثر با مشتریان، دوستان، معاشران، استفاده از تکنیکهای جدید درک عمیق تری ایجاد می کند و سبب می شود که با همه نژادهای مختلف و با هر زمینه ای که دارند به همدلی بیشتری برسید. در ضمن به کمک این تکنیکها درهایی به روی شما گشوده می شود که در غیر این صورت بسته می ماند.