همه چیز بستگی به سؤال آغازین دارد

یک بازیکن تنیس از همان سرو اولی که میزنید می تواند به سطح بازی شما پی ببرد. متوجه می شود آیا بازی کردن با شما دلچسب خواهد بود یا ملال انگیز. در زمینه گفت و گو و برقراری ارتباط هم این موضوع صدق می کند. از همان سؤال اولی که می کنید دیگران متوجه می شوند آیا صحبت کردن با شما خوشایند هست یا نیست. برای مثال، فرض کنید من به کسی معرفی میشدم و اولین کلماتی که از دهان او خارج می شود این است که: «آه، شما یک نویسنده هستید. کی می خواهید رمان بزرگ آمریکا را بنویسید؟» متوجه میشوم با کسی حرف میزنم که از دنیای من اطلاعاتی ندارد. البته با هم صحبت می کنیم، اما من تلاش می کنم موضوع صحبت را تغییر دهم. طرف صحبت من هم خیلی زود به نتیجه گیری واحدی می رسد. اما اگر کسی که تازه به هم معرفی شده ایم بگوید: «آه، شما نویسنده هستید. آیا داستان می نویسید یا نویسنده کتابهای غیرداستانی می باشید؟» حالا میفهمم با کسی حرف میزنم که از دنیای من اطلاعاتی دارد. چرا؟ برای اینکه این اولین سؤالی است که همه نویسندگان در شروع از یکدیگر میپرسند. من از صحبت کردن با او لذت می برم زیرا میدانم او درباره دنیای نویسندگی علم و اطلاعاتی دارد.
هر شغل، هر ورزش و هر علاقه ای سؤالات مربوط به خودش را دارد که همه کسانی که در آن حوزه فعالیت دارند، آنها را می پرسند. وقتی یک فضانورد به فضانورد دیگری برمی خورد، می پرسد: «در چه مأموریتی شرکت کرده ای؟» یک دندانپزشک از دندانپزشک دیگر می پرسد: «آیا دندانپزشک عمومی هستی یا در زمینه خاصی تخصص داری؟» خبر خوش این است که طرح کردن سؤالات اولیه کار ساده ای است و می توان آن را آموخت. نیازی به تخصص ندارید. تنها طرح چند سؤال آغازین شما را در زمره خودمانیها قرار میدهد. و جالب این است که وقتی بعدا به به آنها می گویید در حرفه آنها فعالیت نمی کنید پیش خود می گویند: چه شخص با اطلاعاتی!

از زبان کاری آنها آگاه شوید
برندگان بزرگ می توانند درباره کار دیگران حرف بزنند و با آنها به زبان آنها صحبت کنند.
چرا به این زبان صحبت کنید؟ برای اینکه شما خودمانی آنها میشوید.
چگونه این زبان را بیاموزید؟ ممکن است نوار یا کاست سخن تخصصی را در کتابفروشیها پیدا نکنید. اما می توانید این زبان را به سادگی بیاموزید. کافیست از یکی از دوستان خود که به کار و زبان آنها وارد است بخواهید سؤالاتی حساب شده درباره کارشان با شما مطرح کند. سؤالات اندک و کم شما، مزایایشان بسیار زیاد است.