چگونه با انتخاب موضوع آنها را به گفت وگو مشتاق کنید

چندین سال قبل به اتفاق دوستم در یک مهمانی شرکت کرده بودیم. با هر کسی که صحبت می کردیم به نظر می رسید که زندگی جالبی دارد. در پایان مهمانی از دوستم پرسیدم: «رایان، با اشخاصی که حرف زدی کدام یک جالب تر بودند؟»  رایان بدون لحظه ای تردید جواب داد: «تا حدود زیاد دان اسمیت.» پرسیدم: «دان چه می کند؟» او جواب داد: «راستش نمیدانم.» «کجا زندگی می کند؟» نمی دانم.» به چی علاقه دارد؟» درباره علائقش حرف نزدیم.» درباره چه موضوعی حرف زدید؟» فکر می کنم درباره من حرف زدیم.»

با خود فکر کردم شاید تا چند ماه دیگر این دو به هما علاقه مند شوند.
چندین ماه بعد با دان ملاقات دیگری داشتم. از او درباره زندگیش پرسیدم. معلوم شد دان در پاریس زندگی می کرد. در جنوب فرانسه خانه ای نزدیک به دریا دارد. یک خانه هم در منطقه کوهستانی آلپ دارد. او به اقصی نقاط جهان سفر می کند و برنامه های نور و صدا در اهرام ثلاثه و دیگر ویرانه های جهان تهیه می کند. او از پرواز با گلایدر لذت می برد. اسکی باز روی آب خوبی است. آیا این مرد زندگی جالبی دارد؟ دان به هنگام ملاقات با رایان درباره خودش حرفی نزده بود. به دان گفتم که رایان از دیدن او خیلی راضی بود و با این حال درباره زندگی او مطلبی مطرح نشد. دان گفت: «وقتی برای اولین بار کسی را ملاقات می کنم، دلم میخواهد درباره او و زندگیش کسب اطلاعات کنم.» آدمهای مطمئن و با اعتماد به نفس اینگونه برخورد می کنند.
خود را با روشهای پیشرفته فروش، به فروش برسانید
چندین ماه قبل در یک گردهمایی ویژه سخنرانان با برایان تریسی، یکی از همکارانم حرف میزدم. کار تریسی تربیت فروشندگان بزرگ است. او معتقد است که فروشندگان بیش از تعریف از کالاهای خود باید از خریداران تعریف کنند.
فروشندگان، این روش به خصوص برای شما مهم است. تنها اندکی به کالای خود توجه کنید اما تا می توانید خریدار را مورد توجه قرار بدهید.
نورافکن دوار
وقتی با کسی صحبت می کنید، فرض را بر این بگذارید که نورافکنی میان شما حایل است. وقتی شما صحبت می کنید نورافکن روی شماست. وقتی طرف مقابل صحبت میکند نورافکن روی اوست. هر چه نورافکن را روی او بیاندازید او شما را جالب تر میابد