در صورت لزوم تغییر شغل دهید

زمانی دوست نزدیکی داشتم که در یک موسسه ی کوچکی کار وکالت می کرد. پدرش هم یک وکیل و حقوقدان بود. وقتی در اوایل دوران ۲۰ سالگی تحصیلاتش را تمام کرد، در جمع دوستان و آشنایان شروع به وکالت کرد. اما خیلی زود به این نتیجه رسید که حقوق، رشته ی مناسب او نیست. او تصمیم گرفت در زمینه ی بازرگانی فعال شود.

در این زمان او بیست و شش ساله بود. در شرایط مخالفت های فراوان همه ی منابع خود را جمع آوری نمود، به دانشگاه هاروارد رفت تا در زمینه ی مدیریت بازرگانی فوق لیسانس بگیرد. این کار دو سال وقت او را گرفت، اما سرانجام موفق شد. دو سال دیگر طول کشید تا دوره های آموزشی مناسب را طی کند و مدرک فوق لیسانس بازرگانی هاروارد را بدست آورد.

او به شهر اصلی خود برگشت و در مصاحبه ی استخدامی چند موسسه شرکت کرد و سرانجام در یک شرکت هواپیمایی به سرعت در حال رشد و تحول برای تصدی مدیریت رده های پایین انتخاب شد. به نظر می رسید که جابه جایی شغلی بسیار جالبی باشد.

ده سال بعد او به مقام مدیر عاملی این شرکت هواپیمایی رسید. حقوق او ده برابر حقوقدان هایی بود که چند سال قبل فارغ التحصیل شده بودند. او یکی از جوان ترین و محترم ترین مدیران عاملی شد که در این کشور تصدی کارهای بزرگ را بر عهده داشتند.

تخمین زده می شود که اشخاص به طور متوسط در طول زندگی خود چهارده بار تغییر شغل می دهند و در مواردی صنعت و حرفه ی خود را به طور کامل تغییر می دهند.

از سوی دیگر چاره ی دیگری ندارید، وقتی رشد می کنید و به بلوغ می رسید، باید کارتان را تغییر دهید. شما باید پیوسته به این مهم توجه کنید که بر مهارت ها و صلاحیت های خود بیفزایید تا پولی را که انتظار دارید، در آینده بدست آورید.

(منبع: هدف، برایان تریسی)