احترام بالاترین نوع قدردانی از کارمند

افراد برای کسب قدردانی مدیران می کوشند و بسیاری از آنها تشنه ی آن هستند، اما هر فردی به موردی اساسی نیز از سوی مدیران نیاز دارد. حال این حقیقت ساده چیست که همه ی مدیران باید بدانند، اما از آن می گذرند؟ حقیقت این است که همه به احترام از طرف کارفرما نیاز دارند.

برای مثال یک شرکت سرمایه گذاری به نصف کارکنانش حرفه ای می گوید و بقیه ی کارمندان را کرکنان دفتری می خواند. در حالیکه کارمندان دفتری و بیش از همه منشی های انتظار ندارند که بعنوان پاداش، مدارج دانشگاهی دانشگاه های عالی شرق آمریکا یا چند درجه بیشتر را بدست آورند، اما اینگونه نتیجه می گیرند که اگر گروه حرفه ای است، بقیه غیر حرفه ای هستند.

بعلاوه منشی ها به خوبی می دانند که هر مشتری تماس مستقیم بیشتری با کارمندان دفتری دارد، تا با افراد حرفه ای و متخصصین؛ و بیشتر رضایت مشتریان در دست این کارمندان دفتری است.

رئیس هم این مطلب را خوب می داند، اما به این حقیقت اعتراف نمی کند. وقتی قدردانی از عملکرد افراد بارها انجام شود، شرکت موفقیت های افراد حرفه ای را به چندین صورت جشن می گیرد: انعام، ماشین های اداری، سفر و ضیافت های شام. از طرف دیگر، آنها با افزایش بسیار کم حقوق و یا یک شاخه گل به مناسبت روز ملی منشی از کارمندان دفتری خود یاد می کنند.

پارسال وقتی یک منشی، با انداختن یک شاخه گل به داخل سطل آشغال، عکس العمل حاکی از رنجشش را نشان داد، مدیریت باور نمی کرد. من معتقدم اگر هر زن دیگری هم به جای او بود و در پاسخ به موفقیت های کاریش یک شاخه گل دریافت می کرد، چنین کاری انجام می داد.

شرکت دیگری که در این زمینه کار می کند، مشاوران و کارمندان پشتیبانی خود را به طور مستقیم به هم مربوط می داند. یک یا چند نفر از مشاوران و یک منشی، گروهی را تشکیل می دهند. این شرکت به طور مستقیم پاداش ها و یا اشکال دیگر تقدیر از منشی را در گرو عملکرد افرادی که او از آنها پشتیبانی می کند می داند. بدین ترتیب روح صمیمیت در میان کارکنان بسیار افزایش می یابد. البته حقوق خالص منشی ها مساوی با حقوق آن کارکنان دفتری نیست که در شرکت اول کار می کردند.

قدردانی و احترام غذای روح هستند! هر شرکتی که به خوبی اداره شود، فرصت جوابگویی به تمام نیازها را برای کارمندانش فراهم می کند.

افراد شما چه فرصت هایی دارند تا مورد قدردانی قرار گیرند؟ چه فرصت های جدیدی شما می توانید ایجاد کنید؟ تنها کاری که باید انجام دهید، دادن اعتبار به افراد در هنگام لزوم است؛ مثل امروز و همینطور دادن اعتبار به هر کارمند هنگامی که اهداف جدیدی را دنبال می کند و یا با آنها روبرو می شود.

۱۳ اشتباه مهلک مدیران، رابرت مارویل