STRESS

کشف رابطه بین استرس و رضایت از ازدواج در زوج‌های نابارور

/stress-marriage-infertile

محققان کشور رابطه بین استرس و رضایت از ازدواج در زوج‌های نابارور را مورد مطالعه قرار دادند و ارتباط بین آنها را کشف کردند.
ناباروری یک عامل استرس‌زای جدی برای زوجین است که می‌تواند رضایت از ازدواج را تحت تأثیر قرار دهد. هیچ مطالعه‌ای رابطه میان استرس وارده و رضایت از ازدواج را به صورت دوجانبه مورد بررسی قرار نداده است.
در مطالعه‌ای که در پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، تأثیر استرس بر رضایت از روابط زناشویی به صورت دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.


استرس چگونه بر محیط کار اثر می‌گذارد؟

/spa-3

زودرنجی یا پرخاشگری در برخورد با همکاران و مراجعین؛بی تفاوتی و بی علاقگی به آراستگی ظاهر خود و دیگران؛کاهش خلاقیت و فقدان اعتماد به نفس؛بی تفاوتی نسبت به کار و افزایش اشتباهات؛عدم توانایی تمرکز بر روی کار و ناتوانی در تصمیم‌گیری؛خستگی مفرط، ناراحتی و احساس گناه؛ناتوانی در تحمل اطرافیان و تمایل به انزوا