کنترل استرس

انواع استرس

/types-of-stress

همه ی استرس ها بد نیستند. در حقیقت برخی استرس ها حس شما را تحریک کرده، به جلوگیری از وقوع تصادف کمک نموده، تاخیرهای غیرمنتظره را قوی کرده و یا در شرایط ذهنتان را پاک می کند. این واکنش "گریز یا مبارزه" است که محرک های بدن را در زمان اجبار و خطر فعال می سازد.
اما استرس باید موقت باشد. بدن شما باید بعد از گذشت این شرایط به حالت عادی برگردد. ضربان قلبتان باید کند شود، ماهیچه ها آزاد گردند و تنفس شما به حالت عادی برگردد.


استرس چگونه بر محیط کار اثر می‌گذارد؟

/spa-3

زودرنجی یا پرخاشگری در برخورد با همکاران و مراجعین؛بی تفاوتی و بی علاقگی به آراستگی ظاهر خود و دیگران؛کاهش خلاقیت و فقدان اعتماد به نفس؛بی تفاوتی نسبت به کار و افزایش اشتباهات؛عدم توانایی تمرکز بر روی کار و ناتوانی در تصمیم‌گیری؛خستگی مفرط، ناراحتی و احساس گناه؛ناتوانی در تحمل اطرافیان و تمایل به انزوا