کروناویروس چقدر روی سطوح باقی می ماند

کرونا ویروس چه بر سر بدن ما می آورد؟

What does the corona virus bring to our bodies