پیش از ازدواج

تشابه تحصیلی یکی از مهم‌ترین عوامل رضایت‌مندی زندگی زوجین

/spa-9

تشابه تحصیلی یکی از مهم‌ترین عوامل رضایت‌مندی زندگی زوجین - روانشناس درباره شاخص‌ها و فاکتورهایی موثر در رضایت از زندگی مشترک گفت: ازدواج پدیده‌ اجتماعی و پیوند مشترک میان زوجین است که با حفظ استقلال در جهت تکامل شخصیت و شکوفایی استعداد آنها اتفاق می‌افتد.  روابط زناشویی رضایت‌بخش زیربنای عملکرد مثبت خانواده است که باعث رشد شایستگی و توانایی انطباق زوجین و تربیت فرزندان خواهد شد.