وکالت

تعدیل قرارداد چیست؟ موارد کاربرد تعدیل قرارداد

/what-is-a-contract-adjustment

What is a contract adjustment


شرط تنصیف اموال در زمان طلاق

/sla

شرط تنصیف اموال در زمان طلاق - در نظام‌های حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و دراین میان تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.


بهزاد رسولی

/behzad-rasouli

بهزاد رسولی - وکیل پایه یک دادگستری وکالت مشاوره حقوقی در زمینه های امور ثبتی، ملکی، اداری، مالی، قراردادی. قبول دعاوی کیفری و حقوقی و دیوان عدالت اداری. تنظیم لوایح و قراردادها. قبول داوری و کمیت.