نویسنده شهیر و خالق داستان شازده کوچولو

وقتی نازی ها برای دشمن خود گریستند (شنیداری) - قسمت نخست

/when-the-germans-wept-for-their-enemy-part-1

When the Germans wept for their enemy