مشاوره زوجی

زهره محمد علی پور

/zohreh-mohammad-alipour-p

​​​​زهره محمد علی پور - دکترا مشاورهمشاوره خانواده           مشاوره زناشویی                          مشاوره فردی (اضطراب، افسردگی، وسواس، جنسی و... )                          مشاوره زوجی (پیش ازدواج، خیانت، طلاق، مشکلات بین فردی و ... )                       مشاوره کودک (پیش از ازدواج، مشکلات یادگیری، اوتیسم، ترس، اضطراب و... )                       درمان انواع فوبی (انواع حیوانات، ارتفاع، آسانسور، پرواز و... )