مدیر

احترام بالاترین نوع قدردانی از کارمند

/sma-2

رئیس هم این مطلب را خوب می داند، اما به این حقیقت اعتراف نمی کند. وقتی قدردانی از عملکرد افراد بارها انجام شود، شرکت موفقیت های افراد حرفه ای را به چندین صورت جشن می گیرد: انعام، ماشین های اداری، سفر و ضیافت های شام. از طرف دیگر، آنها با افزایش بسیار کم حقوق و یا یک شاخه گل به مناسبت روز ملی منشی از کارمندان دفتری خود یاد می کنند.


درباره ی حجم کارهای خود اغراق نکنید!

/sma

من چندین بار خود را هنگام بیان جملاتی مانند: “تمام روز مشغول نظافت بودم.” یا “چهار ساعت طول کشید تا اتاق زیرشیروانی را نظافت کنم.” گیر انداخته ام در حالیکه شاید انجام این کار حداکثر فقط چند ساعت طول کشیده باشید یا شاید در اتاق زیر شیروانی یکی دو ساعت وقت تلف می کردم.