محمد

صحبت های محمد جواد ظریف پیرامون چهار اشتباهی که بیشتر ما در روابط‌مون مرتکب می‌شیم

/four-mistakes-in-our-negotiations-we-need-to-be-aware-of-javad-zarif-tedxmirkabir-university

صحبت های محمد جواد ظریف پیرامون چهار اشتباهی که بیشتر ما در روابط‌مون مرتکب می‌شیم این رابطه می‌خواد رابطه‌ی پدر و مادر با فرزندشون باشه، رابطه معلم با شاگرد باشه، روابط زن و شوهر باشه و یا روابط بین کشورها.اشتباه اول: گوش ندادن به یکدیگر و مجادله بجای گفتگو (Debate VS. Dialogue)اشتباه دوم: پیش‌فرض‌ها در باره اهداف و برنامه‌های دیگران (Assumptions)اشتباه سوم: همه بازی‌ها را برد و باخت—یا اصطلاحا حاصل جمع صفر (Zero-Sum)—دیدن.اشتباه چهارم: پیش‌گویی‌هایی که خود باعث تحقق خود می‌شن یا اصطلاحاً پیش‌گویی خود کامبخش (self-fulfilling prophecy)


سید علی محمد صفائی

/ali-mohammad-safaee-p

مشاور خانواده و شغلی دپارتمان امام هادیمشاور تلفنی و اینترنتی موسسه ی های اکسپرتمشاور تلفنی موسسه ی دیمشاور سازمان تامین اجتماعی استان سمنانمشاور سازمان فنی و حرفه ایی استان سمنانمجموعه شاورنو