مبارزه با کروناویروس و ضدعفونی با پهپاد برای اولین بار در خاورمیانه