قرار گرفتن در چه فاصله ای فرد بیمار کروناویروس خطری ندارد