صدیقه

چگونه یک زن یا مرد امروزی باشیم?

/seddigheh-s1

هرگاه دوستان و آشنایانم برای دیدن من به نیویورک می آیند، به آنها توصیه می کنم که در ایستگاه قطار زیرزمینی از کسی درباره پیدا کردن مسیر خود سؤال نکنید. زیرا آنها تنها چیزی که می دانند این است که کجا سوار و کجا پیاده شوند. در سایر شئونات زندگی هم این مطلب صادق است. هرکس درباره سرگرمیها و مطالب مورد علاقه خود علم و اطلاع دارد. خود من دوستانی دارم که هر کدام به موضوعی علاقه مندند. یکی علاقه مند به بازی بولینگ است و اگر بخواهید یک شبانه روز درباره بولینگ حرف می زند و دیگری اسکی روی آب می کند و می تواند تا صبح درباره اش حرف بزند. من ریتا (علاقه مند به بازی بولینگ) و والتر (علاقه مند به اسکی روی آب را به هم معرفی کردم و تفریحات مورد علاقه هر کدام را یادآور شدم. والتر گفت: «آیا شما بولینگ بازی می کنید!»


صدیقه رستگار

/rastegar

صدیقه رستگار - روانشناس بالینی  ازدواج و زناشویی - مادر، کودک و فرزندپروری - نوجوانی و بلوغ - اضطراب افسردگی و مشکلات فردی - افراد با نیازهای خاص