شستشوی مکرر دست مهم ترین عامل قطع زنجیره ویروس کرونا است