سخنرانی های تد

۴ اصل حیاتی مذاکره از زبان دکتر ظریف

/4-principles-of-negotioations

۴ اصل حیاتی مذاکره از زبان دکتر ظریف - چند اشتباه ساده، اما مهلک در مذاکره! - دوره اصول و فنون مذاکره و تکنیک های مذاکره - آموزش اصول و فنون و تکنیک‌های مذاکره - مذاکره چیست؟ چند تکنیک عملی مذاکره در ایران - انواع روش های مذاکره - بهترین تکنیک ها برای مذاکره کاملا موفق - اصول حرفه ای یک مذاکره موفق - روشهای مذاکره اصولی - استراتژی های مذاکره - اصول و فنون مذاکره در بازاریابی - تد - ویدیوهای تد - سخنرانی های تد - امیر کبیر - دانشگاه امیر کبیر - سخنرانی ظریف - روش های مذاکره ظریف -