زندگی


۹ شایعه درمورد افزایش سن که هرگز نباید باور کنید

/9-rumors-about-age-that-you-should-never-believe

خیلی از مردم فکر می‌کنند به‌مرور که سن‌مان بالاتر می‌رود توانایی یادگیری را از دست می‌دهیم. اما آیا واقعا این باور رایج صحت دارد؟نمی‌توان انکار کرد که همراه با بالا رفتن سن سرعت پردازش اطلاعات در مغز کمتر می‌شود؛ اما تحقیقات نشان می‌دهد که کیفیت عملکرد بعضی فعالیت‌های ذهنی نظیر رجوع به دایره لغات در ذهن و صحبت کردن، هر چه پیرتر می‌شویم بهتر و بهتر می‌شود.به‌علاوه ممکن است کارکرد ذهن از برخی جهات دچار افول بشود، اما این پایان ماجرا نیست؛ فعالیت‌ها و تمرین‌های بسیاری هستند که برای جلوگیری از این مسئله می‌توانیم به کار بگیریم.


پیش نویس طرح زندگی

/spa-11

این اندیشه که الگوهای زندگی افراد بزرگسال تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی آنان قرار میگیرد نه تنها هسته مرکزی نظریه تحلیل رفتار متقابل است، بلکه در بسیاری از گرایشها و نظریات روانشناختی دیگر هم وجود دارد. نکته ای که نظریه پیش نویس در تحلیل رفتار متقابل را از دیگر نظریات متمایز می سازد این است که از نظر تحلیل رفتار متقابل کودک در دوران اولیه زندگی طرح و برنامه ویژه ای برای زندگی آینده خودش بنیان می گذارد، تا اینکه به شکلی خیلی ساده یک نظرگاه کلی نسبت به جهان پیدا کند. این طرح زندگی به شکل نمایشنامه ای تهیه می شود که به طور واضحی دارای آغاز، بخش میانی و پایانی است.


تداوم فعالیت مغزی انسان پس از تشخیص مرگ کامل

/shn

در واقع پس از قطع سر موش، به مدت یک دقیقه امواج مغزی یاد شده از مغز موش ساطع شد که آخرین فعالیت موجود زنده در مرز بین مرگ و زندگی بود.