زناشویی

تعداد درست رابطه جنسی در هفته آگاه سازی جنسی - پیام شماره 10

/the-correct-number-of-sex-per-week

آگاه سازی جنسی - پیام شماره 10


کلام در رابطه احساسی و جنسی

/words-in-an-emotional-and-sexual-relationship


تشابه تحصیلی یکی از مهم‌ترین عوامل رضایت‌مندی زندگی زوجین

/spa-9

تشابه تحصیلی یکی از مهم‌ترین عوامل رضایت‌مندی زندگی زوجین - روانشناس درباره شاخص‌ها و فاکتورهایی موثر در رضایت از زندگی مشترک گفت: ازدواج پدیده‌ اجتماعی و پیوند مشترک میان زوجین است که با حفظ استقلال در جهت تکامل شخصیت و شکوفایی استعداد آنها اتفاق می‌افتد.  روابط زناشویی رضایت‌بخش زیربنای عملکرد مثبت خانواده است که باعث رشد شایستگی و توانایی انطباق زوجین و تربیت فرزندان خواهد شد.