زمان

شرایط و شیوه اجرای حق طلاق برای زنان چگونه است؟

/what-are-the-conditions-and-procedures-for-exercising-the-right-to-divorce-for-women

What are the conditions and procedures for exercising the right to divorce for women?


تمرینی برای مدیریت زمان

/stma

تمرین کوتاهدر اینجا تمرین کوتاهی وجود دارد که هر زمان فکر کردید مدیریت زمان برایتان مسئله ساز شده است، می توانید از آن بهره ببرید. اول، یک برگه کاغذ بردارید و خطی از میان آن ترسیم کنید. در سمت چپ آن، حداقل پنج مورد از مهم ترین چیزهایی را که برایتان مطرح است، ذکر کنید. از مهم ترین مورد شروع کنید و لیست خودتان را به ترتیب اهمیت ادامه دهید. افراد، چیزها، ایده ال ها، فعالیتها و هر چیزی را که برایتان خیلی اهمیت دارد در این لیست بنویسید. برای مثال، ممکن است لیستی شبیه به این باشد:


درباره ی حجم کارهای خود اغراق نکنید!

/sma

من چندین بار خود را هنگام بیان جملاتی مانند: “تمام روز مشغول نظافت بودم.” یا “چهار ساعت طول کشید تا اتاق زیرشیروانی را نظافت کنم.” گیر انداخته ام در حالیکه شاید انجام این کار حداکثر فقط چند ساعت طول کشیده باشید یا شاید در اتاق زیر شیروانی یکی دو ساعت وقت تلف می کردم.