راههای جلوگیری از استرس ابتلا به ویروس کرونا در کودکان