درمان ناباروری

نوزادان مهندسی ژنتیک شده در معرض خطر مرگ و میر زودرس

Genetic engineering babies      تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد ۲ نوزادی که سال گذشته با کمک مهندسی ژنتیک متولد شدند، در معرض خطر مرگ و میر زودرس قرار دارند.