درصد افراد مبتلا به بیماری کروناویروس با زمینه بیماری های قبلی

کرونا ویروس چه بر سر بدن ما می آورد؟

What does the corona virus bring to our bodies