خیانت

معنای پنهان "من زود ازدواج کردم"

/the-hidden-meaning-of-i-got-married-early

11 علت علمی خیانت که زوجین باید بدانند

/11-scientific-causes-of-infidelity-that-couples-should-know

11 Scientific Causes of Infidelity That Couples Should Know


چرا برخی مردان خیانتکار همسران خود را طلاق نمی دهند؟

/why-don-t-some-treacherous-men-divorce-their-wives

Why don't some treacherous men divorce their wives


دلایل خیانت افراد در روابط شاد (نویسنده: سارا سلامت شریف)

/sara-a3

دلایل خیانت افراد در روابط شاد: 🔹️حتی افرادی که در روابطشان خوشحال هستند هم میتوانند خیانت کنند. 🔹️برداشت عمومی در مورد اینکه چرا مردم در یک رابطه دارای تعهد، خیانت می کنند، این است که مشکلی در فرد خیانتکار یا رابطه وجود دارد. 🔹️اغلب، ما فرض می کنیم که افراد خیانتکار دارای مشکلاتی نظیر برخی از آسیب های حل نشده و اختلالات، و یا در بهترین حالت شکلی از ناپختگی هیجانی هستند، که آنها را به سمت خیانت سوق میدهد. 🔹️در دیگر موارد، ما فرض می کنیم که رابطه اولیه در برخی مواردِ مهم دارای نواقصی است که نیاز به ارتباط جنسی و صمیمیت در خارج از رابطه را ایجاد می کند. 🔹️در هر صورت، ما تمایل داریم که پدیده خیانت را به عنوان معلولی از مشکلات زمینه ای اساسی مشاهده کنیم. فرد فریبکار و یا رابطه، دارای مشکل هستند و خیانت نتیجه این مسائل است.