تعریف خودبیمارانگاری

ترس از بیماری چیست؟ خود بیمار انگاری - سرطان قلب

خودبیمارانگاری؛ اختلالی که «کرونا» منجر به تشدید آن می‌شود