تاثیر کروناویروس بر روی قلب و رگ های خونی

کرونا ویروس چه بر سر بدن ما می آورد؟

What does the corona virus bring to our bodies