تاثیر کروناویروس بر روی جنین

کرونا ویروس چه بر سر بدن ما می آورد؟

What does the corona virus bring to our bodies