با چند تمرین ساده مشکل صافی کف پا را کاهش دهید

حل مشکل کف پای صاف با چند روش ساده

Solve the problem of flat foot with a few simple methods