این تمرین عضلات انحنای کف پا را قوی می کند

حل مشکل کف پای صاف با چند روش ساده

Solve the problem of flat foot with a few simple methods